> nieuws overzicht
Nieuws

Terugkomdag Scholing van de Geest II
1 september 2017
Het programma van de terugkomdagen van de leergang Scholing van de geest is samengesteld op basis van de wensen van oud-scholers. Vaste onderdelen zijn grammatica (een schrijfopdracht), retorica (vrijuit spreken in het openbaar over iets wat je aan het hart gaat) en dialectica (socratisch onderzoek en gespreksvoering).
Nieuws

TRAJECT MEESTERSCHAP IN ERVARINGSDESKUNDIGHEID
16 APRIL – 1 JULI 2017
De inzet van ervaringsdeskundigen is niet meer weg te denken uit de geestelijke gezondsheidszorg. Om hun inzet in de ggz verder te verbeteren heeft Radius voor Stichting HerstelTalent een traject ontwikkeld, gericht op socratische vaardigheden. Deelnemers zijn, naast ervaringsdeskundigen, werkgevers, beleidsmakers en andere bevorderaars van arbeidsparticipatie.
Nieuws

terugkomdag Scholing van de Geest I
12 mei 2017
Het programma van de terugkomdagen van de leergang Scholing van de geest is samengesteld op basis van de wensen van oud-scholers. Vaste onderdelen zijn grammatica (een schrijfopdracht), retorica (vrijuit spreken in het openbaar over iets wat je aan het hart gaat) en dialectica (socratisch onderzoek en gespreksvoering).
Nieuws

Traject Vrije Ruimte: socratisch palet voor trainers en beleidsadviseurs VUmc
26 januari - 30 april 2017
Een kort traject waarin de socratische houding en oefening centraal staat. We richten ons op het werken vanuit vragen en ‘niet weten’. Het socratisch palet ondersteunt deelnemers in hun omgang met complexiteit. Doel is het slaan van een brug tussen de dagelijkse operationele drukte en de behoefte aan vrije ruimte om de juiste weg in dilemma’s te kunnen onderzoeken. De trainers en beleidsadviseurs willen de vaardigheden die hiervoor nodig zijn oefenen om ze te kunnen gebruiken in trainingsgroepen en coaching. Theoretische achtergrond, oefeningen, praktijkdilemma's en dialoogmethodiek wisselen elkaar af in vijf bijeenkomsten van elk een dagdeel.
Nieuws

serie gesprekken VUmc
januari - maart 2017
Vierde groep collegiale socratische gesprekken, begeleid door Radius.
In een serie collegiale gesprekken reflecteren deelnemers op hun praktijk en de ideeën die daarover bestaan.
Nieuws

Topclass Erasmus Centrum voor zorgbestuur
9 maart 2017
Top Class is een development programma voor strategisch managers/directeuren en medici met bestuurlijke ambities. Actuele en eigen besturingsvragen krijgen aandacht. Deelnemers krijgen inzicht in de hedendaagse eisen die gesteld worden aan bestuurders in de gezondheidszorg, in relatie tot hun eigen competenties. Radius verzorgt het programmaonderdeel over Meesterschap van de leider. Tevens verzorgt Radius de intervisie die als reflectieve onderlegger fungeert tijdens het hele programma.
Nieuws

Slotbijeenkomst Leergang Scholing van de Geest II
15 februari, Statenjacht Utrecht
Op de slotbijeenkomst presenteren de deelnemers van scholing van de geest 2 hun eindwerkstuk en het onderzoek wat ze daarvoor gedaan hebben. Het is een feestelijke bijeenkomst waarbij de certificaten worden uitgereikt.