> nieuws overzicht
Nieuws

TERUGKOMDAG SCHOLING VAN DE GEEST
23 november 2018
Het programma van de terugkomdagen van de leergang Scholing van de geest is samengesteld op basis van de wensen van oud-scholers. Onderdelen van het programma kunnen zijn: grammatica (een schrijfopdracht), retorica (vrijuit spreken in het openbaar over iets wat je aan het hart gaat) en dialectica (socratisch onderzoek en gespreksvoering).
Nieuws

Basistraining socratisch onderzoek Meesterschap en ongemak
januari 2018 - september 2018
Radius traint twee van de zeven managementteams van de Veluwse Onderwijs Groep in deze vijfdaagse in-company leergang
Nieuws

TOPCLASS ERASMUS CENTRUM VOOR ZORGBESTUUR
8 Maart 2018
Top Class is een development programma voor strategisch managers/directeuren en medici met bestuurlijke ambities. Actuele en eigen besturingsvragen krijgen aandacht. Deelnemers krijgen inzicht in de hedendaagse eisen die gesteld worden aan bestuurders in de gezondheidszorg, in relatie tot hun eigen competenties. Radius verzorgt het programmaonderdeel over Meesterschap van de leider. Tevens verzorgt Radius de intervisie die als reflectieve onderlegger fungeert tijdens het hele programma.
Nieuws

Moreel Beraad met behulp van Kralenspel
4 december 2017
Visie-ontwikkeling op ethische kwestie bij Lokalis in Utrecht, buurtteamorganisatie voor jeugd en gezinnen
Nieuws

TRAJECT MEESTERSCHAP IN ERVARINGSDESKUNDIGHEID
16 APRIL – 1 JULI 2017
De inzet van ervaringsdeskundigen is niet meer weg te denken uit de geestelijke gezondsheidszorg. Om hun inzet in de ggz verder te verbeteren heeft Radius voor Stichting HerstelTalent een traject ontwikkeld, gericht op socratische vaardigheden. Deelnemers zijn, naast ervaringsdeskundigen, werkgevers, beleidsmakers en andere bevorderaars van arbeidsparticipatie.
Nieuws

Topclass Erasmus Centrum voor zorgbestuur
9 maart 2017
Top Class is een development programma voor strategisch managers/directeuren en medici met bestuurlijke ambities. Actuele en eigen besturingsvragen krijgen aandacht. Deelnemers krijgen inzicht in de hedendaagse eisen die gesteld worden aan bestuurders in de gezondheidszorg, in relatie tot hun eigen competenties. Radius verzorgt het programmaonderdeel over Meesterschap van de leider. Tevens verzorgt Radius de intervisie die als reflectieve onderlegger fungeert tijdens het hele programma.
Nieuws

SLOTBIJEENKOMST LEERGANG SCHOLING VAN DE GEEST III
17 februari 2018, STATENJACHT UTRECHT
Op de slotbijeenkomst presenteren de deelnemers van scholing van de geest III hun eindwerkstuk en het onderzoek wat ze daarvoor gedaan hebben. Het is een feestelijke bijeenkomst waarbij de certificaten worden uitgereikt.
Nieuws

TERUGKOMDAG SCHOLING VAN DE GEEST
10 NOVEMBER 2017
Het programma van de terugkomdagen van de leergang Scholing van de geest is samengesteld op basis van de wensen van oud-scholers. Op 10 november organiseren we een socratisch gesprek van een dag bij ISVW in Leusden. We sluiten af met een diner om het gesprek na te bespreken en om het reünie-aspect recht te doen.
Nieuws

Leergang Scholing van de Geest III
7 maart 2017 - 1 februari 2018
In maart 2017 start de derde editie van de leergang Scholing van de geest. Deze is gebaseerd op het gelijknamige boek van Jos Kessels, Scholing van de geest – Wat ik leerde van Socrates. Centraal staat het ontwikkelen van een socratische, onderzoekende houding en de bijbehorende vaardigheden van de klassieke vrije kunsten: dialectica (vragen stellen en gespreksvoering), retorica (overtuigend spreken), grammatica (taal en schrijven) en de overkoepelende deugdenleer (ethica).
De leergang is gericht op toepassing van socratische vaardigheden in een maatschappelijke en organisatorische context. Het geheel staat onder leiding van Jos Kessels, die regelmatig zelf een college zal verzorgen. De uitvoering is in handen van Paulien ’t Hoen en Anne-Marie Gunnink.
> meer informatie
Nieuws

terugkomdag Scholing van de Geest I
12 mei 2017
Het programma van de terugkomdagen van de leergang Scholing van de geest is samengesteld op basis van de wensen van oud-scholers. Vaste onderdelen zijn grammatica (een schrijfopdracht), retorica (vrijuit spreken in het openbaar over iets wat je aan het hart gaat) en dialectica (socratisch onderzoek en gespreksvoering).
Nieuws

Slotbijeenkomst Leergang Scholing van de Geest II
15 februari 2017, Statenjacht Utrecht
Op de slotbijeenkomst presenteren de deelnemers van scholing van de geest 2 hun eindwerkstuk en het onderzoek wat ze daarvoor gedaan hebben. Het is een feestelijke bijeenkomst waarbij de certificaten worden uitgereikt.
Nieuws

Driedaagse visieontwikkeling in company
26 - 28 januari 2018
MamboSteunpunt, vrijwilligersorganisatie voor projecten in Tanzania
Nieuws

Workshop socratische intervisie voor 25 deelnemers
24 januari 2018
DIVA, zakelijk vrouwennetwerk Den Bosch.
Nieuws

Terugkomdag Scholing van de Geest II
1 september 2017
Het programma van de terugkomdagen van de leergang Scholing van de geest is samengesteld op basis van de wensen van oud-scholers. Vaste onderdelen zijn grammatica (een schrijfopdracht), retorica (vrijuit spreken in het openbaar over iets wat je aan het hart gaat) en dialectica (socratisch onderzoek en gespreksvoering).
Nieuws

Traject Vrije Ruimte: socratisch palet voor trainers en beleidsadviseurs VUmc
26 januari - 30 april 2017
Een kort traject waarin de socratische houding en oefening centraal staat. We richten ons op het werken vanuit vragen en ‘niet weten’. Het socratisch palet ondersteunt deelnemers in hun omgang met complexiteit. Doel is het slaan van een brug tussen de dagelijkse operationele drukte en de behoefte aan vrije ruimte om de juiste weg in dilemma’s te kunnen onderzoeken. De trainers en beleidsadviseurs willen de vaardigheden die hiervoor nodig zijn oefenen om ze te kunnen gebruiken in trainingsgroepen en coaching. Theoretische achtergrond, oefeningen, praktijkdilemma's en dialoogmethodiek wisselen elkaar af in vijf bijeenkomsten van elk een dagdeel.
Nieuws

serie gesprekken VUmc
januari - maart 2017
Vierde groep collegiale socratische gesprekken, begeleid door Radius.
In een serie collegiale gesprekken reflecteren deelnemers op hun praktijk en de ideeën die daarover bestaan.