Gedicht

Helder hart

Alles teruggeplaatst. Overgeheveld
van ver naar her, van hot naar hier
Ik weet niet waar ik zoeken moet en
laat het staan, laat het gaan voor zover
verwarring gaat en doe wat moeders doen
als nesten leger worden. Alles teruggezet
rechtgezet. Mijn ruggengraat mijn magere
lichaam in, mijn ziel van onder mijn arm
mijn donder in. Ik ben alleen en handig
Hang wat scheef hangt recht. Wat recht hangt
hoger. Bedenk wat de tuin in al die jaren gebloeid
moet hebben. Gestorven werd er zeker
maar in een cirkel. Organisch wel te verstaan
De seizoenen in de seizoenen uit de gehanteerde
maatstaf. Ik mat en wist het wel maar zag het niet
Ik heb alles uit mijn handen laten vallen
en op zijn plek geschoven. Waar het nu staat
en bezongen wordt is de lente meer dan lente
Het is echter.

Lucas Hirsch
Uit: Ontsla me van alles wat ik liefheb, 2015


Meer gedichten en andere overpeinzingen vind je op de contactpagina.
het juiste midden
Zoek je een kompas in de dagelijkse drukte, veelheid en complexiteit? Voor jezelf en/of voor je bedrijf? Eigenlijk hoef je dan maar één ding te doen: het juiste midden vinden. Aristoteles omschreef het juiste midden als het exacte punt tussen te groot en te klein, te veel en te weinig. Precies dat vertrekpunt, dat in elke situatie en voor elke persoon kan verschillen, bepaalt je meesterschap. Van daaruit kun je prioriteiten stellen, beslissingen nemen en visies ontwikkelen. Bovendien kun je deze op de juiste wijze communiceren, schriftelijk of mondeling. Wil je dit altijd werkende kompas leren kennen en gebruiken? Radius wijst je de weg via de praktische filosofie (zie socratische interventies).
Sterven voor je eigen gelijk?

Een goed gesprek heb je niet zomaar. Daar heb je minstens een of meer mensen voor nodig die bereid zijn. Soms ook drank. In ieder geval tijd waarin even niks belangrijker is dan het gesprek. Een moment waarin het begrijpen van de standpunten van de ander het doel is. Zodra je eigen gelijk gaat meedoen, is het ...
> verder
Nieuws

Leergang SCHOLING VAN DE GEEST
april 2018 - januari 2019
> verder
Nieuws

Socratische intervisie / Strippenkaart
1 juni 2018

> verder